24    Hora Sion,
        klášter františkánů

49    Via Dolorosa
        - ulicemi starého města

Grafický návrh

a zpracování