V letech 1998 - 2009 spolupráce s firmou G SERVIS CZ, s.r.o., která se zabývá projektováním typových rodinných domů a na českém trhu

je dominantní, jak kvalitou tak širokou nabídkou.


Pro firmu G SERVIS CZ, s.r.o. byla zajišťována kompletní předtisková příprava veškeré její tištěné prezentace a připrava dat pro tvorbu
firemních webových stránek.


Pro firmu G SERVIS RO byla dále zajišťována kompletní

předtisková příprava českého Katalogu v rumunské mutaci.